Workshops Changemaker

Een van de doelstellingen van Stadmakertjes is het activeren van kinderen & jongeren op het gebied van ondernemend en actief burgerschap. Via de workshops Changemaker ervaren zij wat burgerschap is, door het zelf te DOEN.
De eigen kracht en mogelijkheden die jongeren hebben zijn groot, en deze workshops laten zien dat iedereen een changemaker kan zijn!

Deelnemen aan deze workshopserie (voor VO 1/2/3)? Aanmelden kan via stadmakertjes@gmail.com. Wij nemen dan contact met je.


Actief Burgerschap

Jongeren worden geholpen een eigen initiatief te starten, waarbij we hen laten nadenken over wat ze zelf kunnen bereiken in hun omgeving. Welke problemen zie je en wat kun jij hier concreet aan doen? Scholieren gaan de uitdaging aan hun eigen wens te realiseren en daadwerkelijk uit te voeren. De workshops laten zien dat iedereen iets kan betekenen voor de eigen omgeving, hoe jong hij/zij ook is.

Schooljaar 2015-2016: Een pilot
De workshops zijn als pilot gegeven in twee vwo-brugklassen Geschiedenis, in een 3e klas Maatschappijleer en 2e klas ICT van het vmbo-t, en in het speciaal onderwijs, cluster 3, in het 2e leerjaar vmbo-kader. Er zijn interessante discussies gevoerd tijdens de lessen, maar belangrijker: iedereen heeft burgerschap ervaren én uitgevoerd. De leerlingen werden geprikkeld en intrinsiek gemotiveerd zoveel mogelijk mensen te helpen, en/of zich in te zetten voor een thema dat hen raakt. Ze zijn samen op pad gegaan, buiten de klas.

Een greep uit de gedane acties:burgerschap 2

De workshops ‘Changemaker’ zijn mede mogelijk gemaakt door Rabobank Amsterdam en het Oranjefonds.

logo rabo en oranje