Over Stadmakertjes

Stichting Stadmakertjes heeft als doel om actief en ondernemend burgerschap te stimuleren onder kinderen en jongeren. Via verschillende projecten worden zij gemotiveerd om zelf initiatief te nemen. Daarnaast worden de bestaande maatschappelijke initiatieven van kinderen en jongeren gewaardeerd, waarmee leeftijdsgenoten én volwassen geïnspireerd worden.

Daarbij horen vier pijlers:

doelstellingen

Via drie verschillende projecten worden deze pijlers verder uitgewerkt:

1. Via workshops ‘Changemaker’ worden jongeren geactiveerd om burgerschap zelf te dóen en initiatief te nemen. Lees hier meer over deze worshops.

2. De verkiezing van het Amsterdammertje vh Jaar zet kinderen en jongeren die zich onbaatzuchtig inzetten voor iets of iemand, voor één keer in het zonnetje. De verhalen worden gedeeld en de finalisten ontvangen waardering voor hun goede acties. Benieuwd naar de verhalen van deze Amsterdammertjes? Kijk dan hier.

3. In dialoog met jongeren over burgerschap. Samen met scholen bespreken we hoe burgerschapsonderwijs het beste vormgegeven kan worden. De onderlinge discussie tussen jongeren is daarbij van belang. Via de discussielessen van Stichting Discussiëren Kun Je Leren gaan leerlingen met elkaar in gesprek over rolmodellen, iets doen voor een ander of je inzetten voor je eigen wijk. Zie hier meer informatie over deze masterclasses.

Zie hier een kort jaaroverzicht van deze drie projecten in 2015.

 

Actief en ondernemend burgerschap kan in elk dorp, stad of gemeente gestimuleerd, gevierd én besproken worden: Stadmakertjes zijn er overal!
Neem vooral contact met ons op via stadmakertjes@gmail.com.
——
Oprichting
Stichting Stadmakertjes is in juni 2015 opgericht door Christa Compas (voorzitter), Hermien Bouwknegt (secretaris), Gerard Kosters (penningmeester) en Veronique Swinkels (vice-voorzitter), in samenwerking met Chantal Deken van Stichting Discussiëren Kun Je Leren. De algemene projectorganisatie was in handen van Judith de Lange voor de verkiezingen 2014-2016. In 2017 heeft Marieke Haverlag het stokje overgenomen.
De stichting komt voort uit de onderlinge samenwerking bij de organisatie van de verkiezing van het Amsterdammertje van het Jaar in 2012, 2013 en 2014.