Over Stadmakertjes

Stichting Stadmakertjes heeft als doel om actief en ondernemend burgerschap te stimuleren onder kinderen en jongeren. Via verschillende projecten worden zij gemotiveerd om zelf initiatief te nemen. Daarnaast worden de bestaande maatschappelijke initiatieven van kinderen en jongeren gewaardeerd, waarmee leeftijdsgenoten én volwassen geïnspireerd worden.

Daarbij horen vier pijlers:

doelstellingen
Actief en ondernemend burgerschap kan in elk dorp, stad of gemeente gestimuleerd, gevierd én besproken worden: Stadmakertjes zijn er overal!
Neem vooral contact met ons op via stadmakertjes@gmail.com.
——
Oprichting
Stichting Stadmakertjes is in juni 2015 opgericht door Christa Compas (voorzitter), Hermien Bouwknegt (secretaris), Gerard Kosters (penningmeester) en Veronique Swinkels (vice-voorzitter), in samenwerking met Chantal Deken van Stichting Discussiëren Kun Je Leren. De algemene projectorganisatie was in handen van Judith de Lange voor de verkiezingen 2014-2016. In 2017 heeft Marieke Haverlag het stokje overgenomen.
De stichting komt voort uit de onderlinge samenwerking bij de organisatie van de verkiezing van het Amsterdammertje van het Jaar in 2012, 2013 en 2014.

Na afloop van de succesvolle viering op 14 januari 2018 van het Amsterdammertje van het Jaar 2017 heeft het bestuur van de Stichting een aangescherpte koers vastgesteld. Stichting Stadmakertjes wil zoveel mogelijk jongeren (8-15 jaar) in Amsterdam bewust laten worden van de eigen kracht en hen activeren om iets goeds te doen voor de wereld. Wij verbinden en activeren deze jongeren, vieren hun successen en talenten, versterken de dialoog over actief burgerschap. Daarmee wordt de kracht van de individuele jongeren vergroot en neemt de bewustwording van het belang van actief burgerschap bij jongeren en hun omgeving toe. Met onze activiteiten ervaren zo veel mogelijk jongeren dat je je omgeving positief kunt beïnvloeden en dat je dan onderdeel bent van een wereldwijde agenda van 17 SDGs (o.a. van armoede tot vrede, van schone lucht tot biodiversiteit en van gezondheid tot anti-discriminatie). We trekken hierin samen op met jongeren en de andere relevante organisaties in de stad.

De doelstellingen voor de komende 5-jaar zijn:

  • Intensiveren dialoog en verbinden van energie van alle organisaties die in Amsterdam bijdragen aan actief burgerschap en talentontwikkeling
  • Inhoud geven aan een basisprogramma actief burgerschap, online toegang verschaffen tot dit programma zodat anderen er mee aan de slag kunnen (Changemakers) en goede doelen en scholen er op kunnen aansluiten.
  • Het vieren van successen en talent door het zichtbaar maken van rolmodellen en ambassadeurs als voorbeeld voor Amsterdammertjes. Onder andere door de jaarlijkse zoektocht naar en nominatie van een team Amsterdammertjes van het Jaar. Uit dit team wordt een aanvoerder gekozen.

Stichting Stadmakertjes verschuift met bovenstaande doelstellingen haar aandacht voor het Amsterdammertje van het Jaar naar aandacht en versterking van een team Amsterdammertjes van het Jaar, met een prominente aanvoerder. Van enkelvoud naar meervoud. Een essentiële wijziging in onze koers. Die we op meerdere manieren benadrukken. Om nog meer jongeren te bereiken en betrekken zorgen we voor een versterking van het ecosysteem van organisaties rondom de jongeren in Amsterdam.

Lees ons nieuwe beleidsplan

Bouwknegt (secretaris), Gerard Kosters (penningmeester) en Veronique Swinkels (vice-voorzitter), in samenwerking met Chantal Deken van Stichting Discussiëren Kun Je Leren. De algemene projectorganisatie was in handen van Judith de Lange voor de verkiezingen 2014-2016. In 2017 heeft Marieke Haverlag het stokje overgenomen.
De stichting komt voort uit de onderlinge samenwerking bij de organisatie van de verkiezing van het Amsterdammertje van het Jaar in 2012, 2013 en 2014.